Hayat sigorta sözleşmesi- Görevli mahkeme-

Hayat sigorta sözleşmesine aykırılıktan kaynaklanan tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-