Elektrik faturası ödenmese de hizmetin devamı müterafik kusur oluşturur mu?

Abonelik sözleşmelerinin niteliği gereği abonelerin mal veya hizmeti bir defaya mahsus değil, sürekli olarak aldıkları- Sürekli olarak tüketilen mal veya hizmetlerin bir kısmı elektrik, su, doğalgaz gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlar olup, satıcı veya sağlayıcı mal veya hizmeti düzenli bir şekilde aboneye sunmayı taahhüt ettikleri ve sözleşmenin kurulması ile abonenin de elektrik bedelini ödemesi gerektiği- Abone olan davalı elektrik kullanımından doğan faturaları ödememiş olup davalının elektriğin kesilmesi yönünde talebi olmaması nedeniyle elektrik vermeye devam eden davacının borcun artmasına neden olduğunun kabul edilemeyeceği, bu nedenle davacının müterafik kusurlu olduğu kabul edilerek davacı alacağından %30 oranında indirim yapılmasının hatalı olduğu-

....Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı tarafın elektrik kullanımından doğan faturaları ödemediği uyuşmazlık dışı olan eldeki davada, davacının davalı tarafa elektrik vermeye devam etmesi nedeniyle davacının davalının borcunun artmasına neden olduğu şeklinde kabul edilip edilemeyeceği ve bu nedenle davacı şirketin BK’nın 44. maddesi gereğince müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı buradan varılacak sonuca göre mahkemece davacı alacağından %30 oranında indirim yapılmasının isabetli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır......

Devamı için lütfen tıklayın…