Kooperatif üyelerinden ek aidat toplanması- Genel kurul kararları- Ek ödeme yükümlülüğü-

Spor tesisi yapımı amacıyla kooperatif üyelerinden ek aidat toplanması hakkında genel kurul kararının ek ödeme yükümlülüğü getiren ve özel karar nisabı ile alınması gereken kararlardan olmadığı-

"... B. Temyiz Sebepleri

Adalet Bakanlığının 02.10.2023 tarihli yazısında; genel kurulun bilanço açığının kapatılması istemiyle değil sosyal tesisin yenilenmesi istemiyle aldığı genel giderlere katılma alacağına ilişkin ek aidat toplanması kararının, Kooperatifler Kanunu’nun 52 nci maddesinde düzenlenen tüm ortakların 3/4'ü olarak aranan ağırlaştırılmış nisaba değil, 51 nci maddesinin birinci fıkrasındaki karar nisabına tabi olduğu ve iptalinin kabil bulunduğu gözetilerek bu cihette yapılacak inceleme ve değerlendirmenin sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu ileri sürülerek; kararın, kanun yararına bozulması talep edilmiştir..."

Devamı için tıklayınız...