Vasıflı ikrar-İspat yükü- Yemin delili-Ödünç vakıası-

Davacı tarafından "davalıya 50.000 TL ödünç verildiğinin" iddia edildiği, davalı tarafından ise "50.000 TL'nin ödünç olarak değil dava dışı şirket hisselerinin davacıya devrine karşılık hisse devir bedeli olarak alındığına" dair savunma yapıldığı ve bu savunmanın vasıflı ikrar yani gerekçeli inkar niteliğinde bulunduğu- Vasıflı ikrar, ikrar eden aleyhine delil teşkil etmeyeceğinden, ispat yükünün ödünç vakıasını iddia eden davacı tarafta bulunduğu- Yemin deliline başvurup başvurmayacağı hatırlatılan davacı yemin delilline başvurulmadığından, ödünç vakıasının ispat edilemediği-