Tasarrufun iptali- İhtiyati haczin kaldırılması- Alacağın temlikinin iptaline-

Nihai kararını vererek davadan el çeken yerel mahkemenin ihtiyati haczin kaldırılmasına karar veremeyeceği- KDV alacağının temliki işleminin iptaline yönelik açılan davanın reddi gerektiği-