Usulsüz tebligat şikayeti- Borca itiraz- Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi- Yabancı uyruklu borçlu-

Yabancı uyruklu borçluya T.K.'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılamayacağı-