Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istem- Değer kaybı- Kazanç kaybı- Gelir kaybı hesabı- Faiz- Tazminatta indirim-

Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada, trafik sicil kaydına konulan tedbir sebebiyle aracın değer kaybına uğrayacağının kabul edilemeyeceği- Davacının el konulan araç nedeniyle kazanç kaybı hesaplanırken yılın her günü gelir elde edeceğinin kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu- Davaya konu aracın, gelir kaybına yönelik hesaplama, el koyma tarihinden itibaren ileriye yönelik yapıldığı için her ay için belirlenen gelir kaybına o aydan itibaren faiz yürütülmesi gerekirken el koyma tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu- Araca el konulmasında araç sürücüsünün taşıdığı yüke ilişkin belgelerle birlikte tır karnesini de tam olarak yanında bulundurmaması, yükün taşınmasında şüpheli durumlar olmasının da etkili olduğu göz önünde bulundurularak hesaplanan tazminattan uygun bir indirim yapılması gerektiği, belirlenen kazanç kaybının tamamının hüküm altına alınmasının hatalı olduğu-