Şikâyet- İstihkak davası- Terditli dava- Kesin süre-

Şikâyet ve istihkak davası terditli açılır mı?