Satış avansı- Alacaklıya icra müdürlüğü kararın tebliğ edilmemesi-

Satış avansının 15 gün içinde depo edilmesine dair süreye ilişkin kararın alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle verilen sürenin hukuki sonuç doğurmadığı, icra kararının alacaklı vekiline tebliğ edilmediği, bu halde İİK'nun 110. maddesinde belirtilen alacaklı tarafından satış talep süresi içerisinde istenen avans bedelini yatırdığı anlaşılmakla yasal sürede satış talebinde bulunduğu-