Mal rejimi tasfiyesi- Katılma alacağı hakkı- Mahkeme içi ikrar- Boşanma davası-

Taraflar arasındaki mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak davasında; boşanma davasının yargılaması sırasında davalı erkeğin, davacı kadına dava konusu evlilik birliği içerisinde alınan, davalı erkek adına tescil edilen “araç ve evin üzerindeki katılma alacağı hakkını vereceğini” söylediği ancak vermediği iddiasına karşın; davalı erkeğin beyanlarının “mahkeme içi ikrar” niteliğinde olduğu, tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları ve aralarında düzenlenen protokolün dördüncü maddesinde “malları paylaştırdıkları ve bu konuda edinilmiş mallara ilişkin bir talepleri olmadığı”nın düzenlendiği; çekişmeli boşanma davası açan kadının, boşanmaya zorlandığı ya da iradesinin sakatlandığı iddialarını ispatlayamadığı, kadının katılma alacağı hakkı olduğunu ispatlayamadığı-

"... I. DAVA

Davacı kadın dava ve cevaba cevap dilekçelerinde özetle; tarafların anlaşmalı olarak boşandıklarını, dava konusu araç ve evin evlilik birliği içerisinde alındığını ve davalı erkek adına tescil edildiğini, taraflar arasında görülen boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında davalı erkeğin, davacı kadına haklarını vereceğini söylediğini ancak vermediğini, davacı kadının, dava konusu mallar üzerinde katılma alacağı hakkı olduğunu, cevap dilekçesinde dayanılan vakıaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 18.01.2018 havale tarihli ıslah dilekçesinde özetle; tarafların anlaşmalı olarak boşandıklarını, davalı erkek adına kayıtlı bir adet ev, bir adet araç ve banka hesabının olduğunu, evlilik birliği içerisinde alınan mallar da kadının katılma alacağı hakkının olduğunu iddia ederek davanın kabulü ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile dava konusu ev için şimdilik 10.000,00 TL, dava konusu araç için ise şimdilik 5.000,00 TL katılma alacağının faizi ile birlikte davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesini talep ve dava etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…