Şirketin iflasının istenmemesi suçu-

Şirketin iflasının istenmemesi suçunun -icra takip dosya sayısı birden fazla olsa da- aynı işyeri ile ilgili olarak ancak bir kere işlenebileceğinden dosyaların birleştirilmesi gerektiği-