Kamu düzeni- İflas davaları- Dava şartı arabuluculuk-

Kamu düzeni ile ilgili olduğu ve tarafların serbest tasarrufuna terk edilemeyeceği tartışmasız olan iflas davalarına ilişkin uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamında olmadıkları-

"...İlk derece mahkemesince, talebin kabulü ile davalının iflasının açılmasına karar verilmiş, karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından, talep öncesinde TTK’nın 5/a maddesi uyarınca arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu belirtilerek kabul edilmiş, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı kaldırılarak davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Talep, itirazın kaldırılması ve iflas istemine ilişkindir...."

Devamı için lütfen tıklayın…