Kullanım kadastrosuna itiraz- 2B alanı- Mirasçılardan birinin fiili kullanımı-

Kullanım kadastrosu sırasında taşınmazlar 2/B alanı olarak Hazine adına tescil edilirken taşınmazlar üzerinde fiili kullanımı bulunanların ve muhdesatların tespit edilerek tapunun beyanlar hanesinde gösterilmekte olduğu- Kadastro tespiti sırasında taşınmazın fiili kullanımı tereke adına olmayıp kendi adına olacak şekilde davacıya ait olup davacının kardeşleri olan davalıların bu kullanıma karşı çıktıklarına veya taraflar arasında uyuşmazlık konusu edildiğine dair bir belge veya bilgi de bulunmadığı- 3402 sayılı Kanun'un Ek 4. maddesine göre tespit sırasında aranan husus fiili kullanım olup taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olduğundan mülkiyet hakkı bakımından değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı- "Davacının taşınmazı kullanımının kendi adına değil, tereke adına olduğu, murisin ölümü ile taşınmazın ve üzerindeki fındık ağaçlarının elbirliği mülkiyet hükümlerine tâbi olduğu" görüşünün HGK çoğunluğu tarafından benimsenmediği-

“...C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kullanım kadastrosuna itiraz istemli eldeki davaya konu taşınmazın tarafların müşterek murisi......’ın ölümünden bu yana davacı ... tarafından kullanıldığı hususunda ihtilafın bulunmadığı somut olayda, fiili kullanım durumunun tespit edildiği tarihe kadar diğer mirasçıların bu duruma karşı çıktığına ve taraflar arasında uyuşmazlık yaşandığına dair bir bilgi veya belgenin dosya kapsamında yer almadığından bahisle davanın kabulüne mi karar verilmesi gerektiği yoksa tereke paylaşılmadığı sürece mirasçılardan biri tarafından sürdürülen fiili kullanımın tereke adına sürdürülmüş sayılacağı gerekçesiyle davanın reddine mi karar verilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır…"

Devamı için tıklayınız…