Marka Tescili- Tamamlayıcı Nitelikte İşaretler-

Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için, ayırt edilebilir bir niteliğe sahip olması gerektiği, şayet bir işaret, tescili istenen mal veya hizmetin adını, niteliğini, karakteristik özelliklerini içeriyor; cins, çeşit, kalite, vasıf, miktar, amaç, coğrafi kaynak, malların ya da hizmetlerin üretildikleri zaman, değer gibi unsurlardan oluşuyor ya da bu unsurları münhasıran içeriyor ise, bu işaretin ayırt edici değil, tanımlayıcı nitelikte olduğunun kabul edileceği, tamamlayıcı nitelikteki bu durumun ise marka olarak tescilinin mümkün olmayacağı-