Yazılım lisansı- Sözleşmenin feshi- Fesih ihbarına sessiz kalınması- Feshe onay-

Yazılım lisansına ilişkin sözleşmenin fesih ihbarının dava dışı lisans veren telif hakkı sahibi şirket ile davacı yetkili bayiye ihbarı üzerine her ikisinin de fesih ihbarına sessiz kalmış olmasının davacı lehine hak doğurmayacağı ve yeni dönem için lisans bedelinin talep edilemeyeceği- "Sözleşme gereğince dava dışı telif hakkı sahibi şirketin feshe onay verdiği ispat edilmediğinden itirazın iptali davasının kabulü gerektiği" görüşünün kabul edilmediği-

"...Dava, Lisans yazılım sözleşmelerine dayalı olarak düzenlenen faturalara konu alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir...."

Devamı için lütfen tıklayın...