İİK m. 297/2'deki "alacaklıların kurulunun muvafakatine" ilişkin ibarelerin Anayasa aykırı olduğu-

Konkordatoda borçlunun ticari faaliyetlerine devam edebilmesi ile alacaklıların alacaklarını mümkün ölçüde tahsil edebilmesi yönündeki yarışan menfaatlerinin dengelenmesi, bu menfaatler arasında denge kurulabilmesi amacıyla da sürecin komiser atanmak suretiyle mahkemece yürütüldüğü gözetildiğinde, borçlunun işlemlerinin geçerli olması için ayrıca alacaklıların kurulunun muvafakatinin aranmasının menfaatler arasında kurulması gereken dengenin alacaklılar lehine borçlu aleyhine sonuçlara yol açabileceği- İİK. m. 297/2, cümle 3'de yer alan “…muvafakatini…” ibaresi ile “…ile alacaklılar kurulunun…” ibaresinin Anayasa aykırının 5. ve 35. maddelerine aykırı olduğundan iptaline karar verildiği-

Konkordato sürecinde mühlet verilen borçlunun tasarruf izni verilmesini talep etmesi üzerine itiraz konusu kuralın ‘İİK.m.297/2’ Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı için tıklayınız…