Aynı bono, bedeli bölünerek farklı icra takiplerine konu edilebilir mi?

Aynı bononun, bedeli bölünmek sureti ile tarafları aynı farklı icra takiplerine konu edilerek tahsil edilmeyeceği- İlk takip dosyasında kısmi asıl alacak talep eden alacaklımın bono miktarından geriye kalan alacağından vazgeçmiş ya da tahsil etmiş sayılacağı, artık geriye kalan bono miktarını farklı bir kambiyo takibine konu edemeyeceği- Alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak aynı bononun tahsili için bölünerek ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde davacı borçlu tarafa fazladan avukatlık ücreti ve takip masrafları yükletilmesine neden olunmasının da hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu- Takip dayanağı senet aslının icra kasasında bulunmasının zorunlu olduğundan ilk takip devam ederken aynı senet aslı ibraz edilmeden yeniden ikinci bir takip başlatılmasının da düşünülemeyeceği-

"...Somut olayda, alacaklı ..bank A.Ş tarafından şikayetçi borçlu  ..Ltd Şti ile birlikte dava dışı borçlular aleyhine ilk önce  İcra Müdürlüğünün 20../9370 Esas sayılı takip dosyası üzerinden 19/04/2017 tanzim tarihli, 24/09/2018 vade tarihli ve 20.000.000,00 TL bedelli kambiyo vasfına haiz bir adet bonoya dayalı olarak, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, 2.304.612,06 TL asıl alacak, 2.462,46 TL faiz alacağı ve 6.913,84 TL komisyon olmak üzere toplam 2.313.988,36 TL alacak yönünden takip başlatıldığı, bu takipten sonra aynı icra müdürlüğünün 2018/9778 Esas sayılı takip dosyası üzerinden aynı bonoya dayalı olarak yine fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, 4.162.140,00 TL asıl alacak, 4.447,22 TL faiz alacağı ve 12.486,42 TL komisyon olmak üzere toplam 4.179.073,64 TL alacak yönünden takip başlatıldığı, daha sonra yine aynı bonoya dayalı olarak aynı icra müdürlüğünün 2018/14270 Esas sayılı takip dosyası üzerinden, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, 80.000,00 TL asıl alacak, 1.213,33 TL faiz alacağı ve 240,00TL komisyon olmak üzere toplam 81.453,33 TL alacak yönünden takip başlatıldığı görülmektedir...."

Devamı için lütfen tıklayın…