Usuli kazanılmış hakkın istisnaları-

"Mahkemenin görevi ile ilgili olması, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeni bir içtihadı birleştirme kararının çıkarılmış olması, karar henüz kesinleşmeden geçmişe etkili olarak çıkarılan bir kanun hükmünün bulunması, bir kanun hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi, kesin hükmün bulunması, kamu düzenine aykırılığın bulunması, Yargıtay tarafından dosya kapsamına uygun olmayacak şekilde açık ve tartışmasız bir maddi hata yapılması"nın usulü kazanılmış hakkın istisnalarını oluşturduğu-