Yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesine dayalı olarak ödenen bedelin rücuen tazmini-

Davalı tarafından, dava dışı sigortalıya bir çok fatura kesilmiş olup, sigortalının ekspertiz raporundaki beyanı da dikkate alındığında bu faturaların kira bedeli için düzenlendiği ve bu durumda davalı ile davacının sigortalısı arasındaki uzun süreli araç kira ilişkisinin ispatlandığı ve poliçe özel şartı gereğince davacının davalıya rücu imkanı bulunmadığı anlaşıldığı-