Teminat senedi- İİK.m.170 - İİK.m.169, İİK.m.169/a

“Takip Konusu Kambiyo Senedinin Teminat Senedi Olduğu İddiası İle Takibin İptali Ya Da Borca İtiraz Edilerek Takibin Durdurulması İçin” Borçlu Tarafından İİK.m.170/a’ya mı yoksa İİK.m.169, İİK.m.169/a’ya mı Dayanılması Gerekir?

Bu konuda farklı içtihatlar oluştuuğu görülmektedir...

Söz konusu içtihatları incelmek için tıklayınız…