Görevsizlik-Dava dilekçesi tebliği-Usul Ekonomisi

Usul ekonomisi gereği, mahkemece dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden dosya üzerinden görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddedilebileceği-