TBK. mad 19- Muvazaalı işlemin iptali- Bedel farkı

Bedel farkına dayalı olarak TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istenir mi?