Mazeret talebinin kabul edilmemesi- Hukuki dinlenme hakkı

Davalı vekilinin, duruşmaya, aynı gün başka bir mahkemede duruşması olması sebebiyle katılamayacağını belirterek mazeret dilekçesi verdiği; mazeret talebinin, dosyanın kararlık aşamada olması nedeniyle reddine karar verilmesi, hukuki dinlenilme hakkının ve bu itibarla Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde olduğu-

Uyuşmazlık, kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.

Devamı için tıklayınız…