Eser Sözleşmesi- Kamu ihalelerinden yasaklanma- Munzam zarar

Davacının sözleşme konusu işi süresinde bitirmemesi gerekçesiyle 1 yıl süre kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair işlemin hukuka uygun bulunması sebebiyle davacının yasaklama işleminden kaynaklanan munzam ve manevi zarar istemlerinin de yerinde olmadığı-

Uyuşmazlık, eser sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle iş bedelinden ödenmeyen kısmın tahsili, irat kaydedilen kesin teminat bedelinin iadesi, ihalelerden yasaklanma kararı nedeniyle uğranılan munzam ve manevi zararların tazmini istemlerine ilişkindir. 

Devamı için tıklayınız…