Menfi tespit ve istirdat davası- İlamın kesinleşmeden takibe konu edilemesi- Şikayetin süresi-

Menfi tespit ve istirdat istemine ilişkin ilamın kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğine dair şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-