İhtiyari takip arkadaşlığı- Ödeme emrine itiraz- İlk kararı temyiz etmeyen davalı yönünden kararın kesinleşmesi-

İhtiyari takip arkadaşı her iki borçlunun ödeme emrine itirazı üzerine duran takibin devamını sağlamak amacıyla açılan itirazın iptali davasında da her iki borçlu ihtiyari dava arkadaşı olarak yer almış olup mahkemece davanın kısmen kabulü ile takibin devamı yönünde verilen ilk kararın temyiz etmeyen davalı yönünden kesinleşmiş olacağı ve takibin bu borçlu yönünden hükmolunan miktar üzerinden devam edeceği-

Davacı vekili; davalılar ile aralarındaki sözleşme çerçevesinde satın aldığı dairenin sözleşmede öngörülen sürede teslim edilmemesi ve ihtara rağmen teslimin gerçekleştirilmemesi üzerine müvekkilinin sözleşmeden döndüğünü, satış bedelinin iadesi için icra takibi başlattığını, davalıların takibe haksız şekilde itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir...

Devamı için tıklayınız...