Elektrik dağıtım şirketlerinin kusursuz sorumluluğu-

Elektrik tesislerinin, imal olunan eser niteliğinde olduğu- Elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik verilen ve abonelik tesis edilen özel hatları denetlemek ve kontrol etmekle yükümlü olduğu, özel hatın olması gerektiği gibi tesis edilmemesi halinde bunu düzelttirmek; gerektiğinde elektriğini kesmek durumunda olduğu- Elektrik dağıtım şirketinin, kontrol ve denetim görevini zamanında ve etkin biçimde yapmaması halinde, doğan zarardan munzam kusuru nedeniyle sorumlu olacağı- Mahkemece; kusursuz sorumlu olan davalı şirketin, munzam kusuru nedeniyle illiyet bağını kesen sebeplere dayanarak sorumluluktan kurtulamayacağı, buna bağlı olarak munzam kusur dikkate alınmak suretiyle davalı şirketin tazminle yükümlü olduğu zarar tutarının belirlenmesinin gerektiği-