Bankada paraların ne şekilde nem'alandırılacağı hk.

Denetim kolaylığı sağlanması ve emanet paraların bir bankada toplanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan ve yatırılacak paralara uygulanacak faizlerin niteliği ve oranı hakkında herhangi bir hüküm içenneyen 06.05.2008 tarihli ve 104/1 numaralı Genelgede, her ne kadar paraların Vakıflar Bankası şubelerine yatırılması gerektiği belirtilmiş ise de, depo edileceği yerin (bankanın) belirlenmesinin hakimin takdirinde olduğu, bedelin önemli ölçüde değer kaybına uğramaması için takdir hakkı kullanırken tarafların yararlarının göz önünde bulundurulması gerektiği, Hak sahiplerinin paralarının değer kaybının önlenmesi ve menfaatlerinin korunması için öncelikle diğer bankalardan da faiz oranları ile ilgili teklif alınıp söz konusu Vakıflar Bankası şubesi ile tekrar görüşülmesi, en yüksek oranı teklif eden bankanın vereceği faizi uygulamayı kabul ettikleri takdirde, söz konusu emanet paranın Vakıflar Bankası hesabında tutulmaya devam edilmesi, aksi halde en yüksek teklifi veren milli bir bankaya yatırılması gerektiği düşünülmektedir.

Kastamonu İcra Dairesinin ilgi yazı ekinde gönderilen 11.10.2023 tarihli ve 2018/1 İflas sayılı yazısı    ile, iflas idare Kurulunun kararı gereği    Kastamonu Vakıfbank Kuzeykent Şubesinden nemalandırılan ihale    bedelinin en yüksek faizi    teklif    eden başka bankalarda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda görüş bildirimi

Devamı için tıklayınız…