Kayıt kabul istemi- İşçilik alacağının imtiyazlı olarak iflas sıra cetveline kaydı-

İşçilik alacağının imtiyazlı olarak iflas sıra cetveline kaydedilebilmesi için iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde doğması gerektiği- Kayıt kabul davasında, mahkemece "fazla mesai alacaklarının iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde doğan alacak yönünden birinci sıraya, kalan fazla mesai alacağının ise 4. sıraya yazılacak şekilde tespiti" ile buna göre karar verilmesi gerektiği-

"...Davacı vekili, müvekkilinin davalı müflis şirkette çalıştığını, işçilik alacaklarının kaydı için iflas masasına başvurduklarını, iflas idaresince fazla mesai alacağına ilişkin talebin reddedildiğini ileri sürerek, .... TL fazla mesai alacağının iflas masasına kayıt kabulünü talep ve dava etmiştir...."

Devamı için lütfen tıklayın…