Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan alacak istemi-

Davacının kendi müvekkili ile arasındaki vekâlet ilişkisine göre hak ettiği akdi vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalının sorumlu tutulamayacağı-