Tahkim anlaşması-Hakem kararlarının tenfizi-Tahkim şartı

Yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin, ilk derece mahkemesince MÖHUK uyarınca inceleme yapılmış ise de somut dosya yönünden "New York Sözleşmesi" hükümlerince değerlendirilmesi gerektiği-

"...Dava, Ukrayna Ticaret Odası Uluslararası Ticaret Tahkim Mahkemesi'nin 25/05/2018 tarihli, ... sayılı kararının tenfizi istemine ilişkindir. Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi istemi 5718 sayılı MÖHUK'un 60 vd. maddelerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, Anayasanın 90.maddesi uyarınca bu konuda öncelikle, Ülkemizin ve Ukrayna Devletinin de tarafı olduğu 10/06/1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesi hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir..."

Devamı için tıklayınız…