2308 sayılı Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun-

2308 sayılı Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı gözetildiğinde, anılan iptal kararı değerlendirilmek üzere hükmün bozulması gerektiği-