Sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil, müdahalenin men'i davası- İmar barışı-

İmar barışı nedeniyle imara aykırılıkların giderilmesi konusunda davalı tarafça müracaat yapıldığına göre mahkemece yapılan müracaatın sonucuna göre bir karar verilmesi için kararın re'sen bozulması gerektiği-