Tebliğe elverişli adres- Müşteri sırrı-

Borçlunun tebliğe elverişli adresinin bankadan istenmesinin müşteri sırrı niteliğinde midir?