Sözleşmenin ifasının imkansız olması-

Taraflar arasındaki sözleşmeye konu inşaatın yapılacağı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapının 2. derecede koruma altına alınan kültür varlığı olduğu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca yıkımına izin verilmediği bu nedenle sözleşmenin ifasının imkansız olduğu, bu imkansızlığın sözleşmenin yapılmasından önce varolan objektif imkansızlık olduğu anlaşıldığından, TBK. nmd. 27/1 uyarınca sözleşme batıl olduğundan taraflar edimlerini yerine getirmekten kaçınabileceği ve karşılıklı verdiklerini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebileceği- Mahkemece birleşen davada yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesi nedeniyle yaptığı masraflardan emlak bina vergisi, tabiat varlıklarını koruma vergisi gibi arsa sahibinin malvarlığında artı değer yaratacak masrafların belirlenerek verilmesi gerektiği-