Özel okul kaydı nedeniyle düzenlenen senet- Menfi tespit- Görevli mahkeme-

Davacının, velisi olduğu çocuğunun öğrenimi için davalı şirketin işletmecisi olduğu özel okula kayıt yaptırması ve dava konusu senetlerin de bu sebeple alınmış olması halinde davacının bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda olduğu ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi, yetkili mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğunun kabulü gerektiği-