Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgücü kaybı tazminatı ve manevi tazminat istemi- Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi- İndirim- Teminat limiti- Davalı sigortacı tarafından davadan önce yapılan ödeme- Zararın belirlenmesinden sonra tazminatın tayini-

Davalı sigortacı tarafından davadan önce yapılan ödemenin, zararın belirlenmesinden sonra tazminatın tayininde dikkate alınması gereken bir husus olduğu, davalının sorumluluğu da hesaplanan tazminat miktarına göre ve poliçe teminat limitiyle sınırlı biçimde tayin edileceğinden, davalının ödediği bedelin güncellenmiş değerinin, poliçedeki teminat limitinden değil, davacı için hesaplanan tazminattan düşülmesi ve bu düşüm yapıldıktan sonra da davacının tazminat alacağı poliçe limiti üzerinde kaldığı ve davalının daha önce ödediği oranda limitini tükettiği gözetilmek suretiyle, davalı sigortacının ödediği bedelin limitten düşülmesiyle belirlenecek miktarın, davalı sigorta şirketi yönünden de hüküm altına alınması gerektiği-