Vekalet Ücreti-

Avukat(vekil) ile müvekkili arasında düzenlenen sözleşmenin 5. maddesi ile bu kanunun aksi kararlaştırıldığına göre, sözleşmenin tarafları bağlayacağı ve dava konusu ihtilafın tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği- Tarafların sözleşme hükümlerinin iptali yönünde tasarrufta bulunmayarak sözleşmeye konu işi tamamlayıp, gereğinin yerine getirilmesinden sonra, bu sözleşmenin ücrete ilişkin 5. maddesinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu-