Yetki kaydı- Bağlayıcılık- Yetkili mahkeme-

Davaya esas teşkil eden sözleşmede, sözleşmenin tarafları olarak davacı ile dava dışı şirketlerin belirtildiği, sözleşmenin 5.2 maddesinde uyuşmazlık halinde Adana Mahkemeleri'nin yetkili olacağına dair hüküm bulunduğu, sözleşmede davalı şirketin kaşe ve imzasının bulunduğu, ancak, sözleşmenin 6. Maddesinde, "Kontrat sadece ... için geçerlidir" hükmü bulunduğu gibi, sözleşmede, davalıya borç yükleyen bir hükme yer verilmediğinden sözleşmede yer alan yetki kuralının, sözleşmenin tarafı olmayan davalı yönünden bağlayıcılığı bulunmadığı ve genel yetkili mahkemenin, davalı tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olan İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu-

"... GEREKÇE:

Dava, Distribütörlük Sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasıdır.

Davacı tarafından, taraflar arasında, dava dışı ... GE SL ünvanlı şirkete teslim edilmek üzere enerji içeceklerinin satışı hususunda anlaşma bulunduğu, anlaşma gereğince malların alıcıya gönderildiği, ancak farklı ürün olduğu gerekçesiyle malların alıcı tarafından haklı bir neden olmaksızın teslim alınmadığı, malların uzun süre beklemesi sonucu kullanılamaz hale geldiği belirtilerek alacak talebinde bulunulmuş, davalı ise, yerleşim yerinin İstanbul olduğunu, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, sözleşmenin tarafı olmadığından, zarardan da sorumlu olmadığını belirterek, davanın usulden ve esastan reddi gerektiğini savunmuş, mahkemece yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmiştir..."

Devamı için tıklayınız…