Tahkim anlaşması- Tahkimden önce mahkemeye başvurma hakkının tanınması-

Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklı ihtilafın hakem usulüyle çözüleceği kararlaştırılarak tahkim şartına yer verildiği, ancak davalı yönünden 'tahkime başvurulmadan önce mahkemeye başvurma hakkının da tanındığı', bu şekliyle uyuşmazlığın çözümünde tek yetkili olarak hakemin kabul edilmediği, tahkim iradesi açık ve kesin olmadığından tahkim şartının geçersiz olduğu-

"... İSTİNAF SEBEPLERİ

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; sözleşmedeki yetki şartının geçersiz olduğunu, açık ve kesin tahkim iradesinin bulunmadığını, davalıya devlet yargısına gitme hakkı tanınmakla taraflar arasındaki eşitliği bozan tahkim kaydının tahkim iradesini sakatladığını, adil yargılama hakkını ihlal ettiğini, tahkim şartının geçerli olduğu kabul edilse dahi haksız rekabetten kaynaklanan kar kaybı, denkleştirme tazminatı ve maddi tazminat taleplerinin haksız fiilden kaynaklanmakta olup sözleşmenin ihlali, feshi veya hükümsüzlüğü ile ilgili uyuşmazlık kapsamı dışında kaldığını ileri sürerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR 

Uyuşmazlık, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan tahkim şartının geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…