Tahkim şartı- Distribütörlük sözleşmesi- Sona eren sözleşmede tahkim şartının uzayıp uzamadığı-

"Tahkim şartını" içeren sözleşmenin süre olarak sona ermesinden sonra taraflar arasında distribütörlük ilişkisi devam etse de, "tahkim sözleşmesinin uzatıldığına" dair tarafların açık iradelerini gösteren bir delile dosyada rastlanmadığına göre taraflar arasındaki distribütörlük ilişkisi devam etse de tahkim sözleşmesinin uzatıldığından söz edilemeyeceği, sözleşmenin içerisinde yer alsa da tahkim şartının herhangi bir hüküm değil, bu sözleşmeden bağımsız ayrı bir sözleşme olduğu- "Tarafların aralarındaki ilişkiyi devam ettirerek sözleşmeyi sürdürme iradelerini ortaya koydukları, anılan sözleşmede 'sözleşmenin feshinden, iptalinden veya sona ermesinden sonra tahkim şartının varlığını sürdüreceği' açıkça belirtildiğinden, tahkim şartının da uzadığı, örtülü olarak sözleşmenin sürdürülmesi karşısında, sözleşmenin bazı hükümlerinin varlığını sürdürdüğü, bazı hükümlerinin ise varlığını sürdürmediğini savunmanın kanunî dayanağının bulunmadığı, dolayısıyla taraflar arasında tahkim şartının varlığını sürdüğü" seklindeki görüşün HGK çoğunluğunca kabul edilmediği-

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; taraflar arasında düzenlenen iki yıl süreli 01.01.2008 tarihli sözleşmede tahkim şartının bulunması ve taraflar arasındaki distribütörlük ilişkisinin 2017 yılında son bulması karşısında anılan sözleşmede yer alan tahkim şartının da ilişkinin sona erdiği tarihe kadar uzayıp uzamadığı, buradan varılacak sonuca göre tahkim anlaşmasının varlığı hususunda tarafların açık tahkim iradelerinin mevcut olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Devamı için tıklayınız…