Genel Sağlık Sigortası- Sağlık Hizmeti

Genel sağlık sigortasının başlangıcı için bildirim ve tescilin gerekli olduğu; ancak bazı grupların bildirimine gerek kalmadan kendiliğinden tescil edileceği, bazı grupların ise bir ay içinde başvuru şartının getirildiği, tescili yapılan grupların ise gelirlerine göre genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerektiği- Herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alındığı ve her durumda sağlık hizmeti alabileceği kanısının hatalı olduğu-