Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetleri- Uyuşmazlıklarda görevli mahkeme-

Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetlerinin 01/01/2012 tarih itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi sonucunda, yeşil kartlı vatandaşların 01/01/2012 tarihine kadar almış olduğu sağlık hizmetleri bedelinin ödenmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargıda; bu tarihten sonra, yani yeşil kartlı vatandaşlar için 5510 sayılı Kanun’un uygulamaya başlamasından sonraki süreçte ortaya çıkan uyuşmazlıkların, aynı Kanun’un 101. maddesi uyarınca adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-