Ticareti terk suçunda hükmün şekli ve kapsamı-

İİK mad. 337/a maddesi gereğince temel cezanın 1800-TL adli para cezası üzerinden kurulması gerekirken, sehven 800-TL para cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılamayacağı- Sanık saysının birden fazla olduğu ve haklarında ticareti usule aykırı terk etmek suçundan kamu davası açıldığı hallerde hangi sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği gerekçeli kararda çelişkiye sebebiyet vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği-