İhtiyati tedbir davası-İstinaf başvurusunun reddi- Tedbir talep edenin eğitim ve öğretim yılına ait ücretinin sunulan mevcut deliller kapsamında kabul edilmesi-

İhtiyati tedbir talep eden öğrencinin Anayasal eğitim hakkına uluşmasının sağlanması taraflar arasında bir önceki Eğitim yılında ilk kez yapılan veya yenilenen Eğitim sözleşmesi hükümleri de gözetilmek suretiyle ihtiyati tedbir talep eden öğrenci yönünden aleyhine tedbir talep edilen Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından tek taraflı olarak resmi nitelikteki 2023 yılı tüketici fiyat endeksinin çok üzerinde arttırımla belirlenen 2023-2024 eğitim yılı ücretim yatıramaması halinde 2023-2024 eğitim Yılı kaydının yapılamaması halinde ihtiyati tedbir talep eden öğrenci yönünden bir yıl boyunca eğitim alamaması sonucunun doğması nedeniyle telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasının önlenmesi için sadece aleyhine ihtiyati tedbir talep eden üniversitenin belirlediği ve ilan ettiği kayıt yenileme tarihlerinde 2023-2024 eğitim yılı kaydının yapılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesinin yasal şartlarının oluştuğu-

“...Dava, davalı üniversitede öğrenci olan davacının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için alınması gerek kayıt yenileme ücretinin belirlenmesi, menfi tespit istemine ilişkin olup, talep; ihtiyati tedbir istemine ilişkindir.
 
Davacı tarafından 18.10.2023 tarihinde menfi tespit istemli açmış olduğu eldeki davada Bakırköy 7. Tüketici Mahkemesinin 26.09.2023 tarihli 2023/27 D.iş, 2023/27 Kararında davacının davalı üniversitede Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar mühendisliği bölümü 2.sınıf öğrencisi olduğunu, ücretli olarak okuduğunu, 2023-2024 öğrenim dönemi için ödeme tutarının 188.763,75-TL olduğunu, %50 ÖSYM bursu ile bu tutarın 94.381,88-TL'ye düştüğünü, %30 Tercih Bursu ile bu tutarın da 66.067,31 TL'ye düştüğünü, talep edenin yeni dönem için %175'in üzerinde orantısız zam yapıldığım savunduğu ve %56,28 zam oranı üzerinden kayıt yenilenmesi ile eğitim bedelinin ödenmesi ya da makul artış oranından tedbir talep ettiğini, TÜİK tarafından yayımlanan 2023 yılı mayıs ayı TÜFE oranlarının on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının % 63,72 olarak tespit edildiğini ve 12 aylık ortalama değer üzerinden inceleme yapılmasının olaya, günün ekonomik koşullarına ve hakkaniyete uygun düşeceğini, tedbir talep eden öğrencinin, davalı vakıf üniversitesi tarafından belirlenen güncel zam oranlarıyla öğrenim ücretlerini karşılayamaması halinde dönem kaybedeceği ve bu şekilde telafisi imkansız zararlar doğacağını, tedbir akabinde açılacak dava ile belirlenen zam oranının indirilme ihtimalinin bulunduğunu, talep eden vekilinin sunduğu öğrenci belgesi, öğretim yılı yenileme tutarlarını gösterir kayıtlar ile yaklaşık ispat şartının sağlandığından, son dönemde artan enflasyon oranlarını ile tarafların hak ve menfaat dengeleri, kayıt yenileme ücretlerinin daha önce belirlenmesi de gözetilerek tedbir talebinin TÜİK tarafından 2023 yılı mayıs ayı TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olan% 63,72 oranında zam oranı ile 2023-2024 eğitim yılına kaydının tedbiren yenilenmesine yönelik tedbir kararı verilmiştir….”

Devamı için tıklayınız…