Geminin satışına ilişkin ihalenin feshi- Satış ilanı- Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı-

Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için TTK’nun 1384. maddesinde ek şartlar bulunduğu- Satış ilanının gemi malikine ulaşıp ulaşmadığının denetlenemediği, ayrıca satış ilanının yurt dışında dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayınlanması gerekirken, haftalık basılan bir gazetede yapıldığı görüldüğünden, ilanının TTK’nun 1385. maddesine uygun yapılmamış olduğu ve bu durumda, geminin satışına ilişkin ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği-