Kesinleşen göreve ilişkin karar-

Kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve ilişkin kararın bağlayıcı olduğu-