Tasarrufun iptali- Muvazaalı icra takibi-

Davalı borçlunun, bir dönem patronu olan ve yanında asgari ücretle çalışan davalı üçüncü kişi çalışanına 100.000 TL'lik bono vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu-