Boşanmaya ilişkin verilen ilk kararın fer’îler yönünden istinaf edilmesi- Sadakat yükümlülüğü-

Erkek eş tarafından kusur belirlemesi ve buna bağlı olarak kadın yararına hükmedilen nafaka ve tazminatlar yönünden istinaf yoluna gidilmiş olsa da, tarafların boşanmalarına dair verilen hükmün “istinaf kapsamı dışında bırakılarak” kesinleştiği, dolayısıyla taraflar arasındaki evlilik birliğinin boşanma ile sona erdiği- Eşlerin evlilik birliği ve bu birlikten doğan sadakat yükümlülüklerinin boşanmaya ilişkin kararın kesinleşmesi ile sona erdiği- Sona eren evlilik hakkında boşanma davası açılması hukuki sonuç doğurmayacağından, erkek eş tarafından açılan zina hukuki sebebine dayalı boşanma davasının, eşlerin boşanma karar tarihine kadar gerçekleşen ve boşanmaya sebep olan olaylardaki kusurlu davranışlarının tespitini amaçlayan eldeki davaya kusur belirlemesi yönünden bir etkisinin bulunmayacağı-

"...

1. Davacı-birleşen davalı vekili, kusur belirlemesi ve buna bağlı olarak nafaka ve tazminat taleplerinin reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

2. Davalı-birleşen davacı vekili, zina sebebiyle açılan boşanma davasının eldeki dava dosyası ile birleştirilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tarafların boşanmalarına ilişkin verilen kararın kesinleştiği ve yargılamanın boşanmanın fer’îlerine yönelik devam ettiği eldeki dava ile boşanma kararının kesinleşmesinden sonra açılan yeni bir boşanma davası arasında eşlerin boşanmaya sebep olan olaylardaki kusurlu davranışları yönünden bağlantı olup olmadığı, bağlantının var olduğu kabul edildiği takdirde bozmadan sonra bölge adliye mahkemesinde görülmekte olan dava ile ilk derece mahkemesinde sonradan açılan boşanma davası hakkında birleştirme kararı verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için lütfen tıklayın…