HGK. 01.10.2019 T. E: 2018/(18)5-823 , K: 984-

1. Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat ve bakiye kısmın tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.12.2015 tarihli ve 2015/214 E., 2015/ ...